Tworzymy projekty z pasją!

Kompleksowa realizacja projektów z branży odnawialnych źródeł energii

corejpg

Przygotowanie projektu farmy PV wymaga dużego doświadczenia, znajomości przepisów  prawa oraz biegłości w pracy z organami administracji. 

CORE PV to firma tworzona przez specjalistów z blisko dwudziestoletnim doświadczeniem w procedowaniu projektów pojedynczych elektrowni oraz dużych farm solarnych na terenie Polski, Europy i Świata. Spółka ściśle współpracuje z wiodącymi firmami branżowymi oraz najlepszymi ekspertami z zakresu energetyki, ochrony środowiska, finansów i prawa.

Obecne regulacje pozwalają na produkowanie energii każdemu kto spełni odpowiednie warunki techniczne oraz pozyska prawa projektowe, m.in. uzyska Decyzję Środowiskową, Pozwolenie na Budowę oraz koncesję na wytwarzanie energii.


MISJA FIRMY

Celem naszej  firmy jest  przede wszystkim troska  o środowisko naturalne. Efektem  budowy  instalacji fotowoltaicznych jest  m. in. minimalizacja emisji gazów  cieplarnianych  oraz zanieczyszczeń do powietrza.  Tego typu  inwestycje  pozwalają  na bezemisyjną produkcję energii elektrycznej. Realizacje projektów OZE to także poprawa efektywności energetycznej oraz udział przy wypełnianiu wymogów pakietu klimatycznego do którego zobowiązało się Państwo Polskie poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Decentralizacja źródeł energii wpływa również pozytywnie na poprawę  bezpieczeństwa energetycznego  kraju. Misją firmy jest  także wdrażanie  nowoczesnych  rozwiązań  wykorzystujących technologie przyjazne środowisku.