Development

Według zlecenia klientów organizujemy cały proces inwestycyjny od dzierżawy gruntu do budowy farmy fotowoltaicznej.

Na Development składają się wszystkie etapy, na których wymagane jest uzyskanie uzgodnień i zezwoleń, aż do budowy instalacji, m. in.

  • Umowa dzierżawy gruntu
  • Uzyskanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej
  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
  • Decyzja o warunkach zabudowy
  • Warunki przyłączenia
  • Projekty budowlano- wykonawcze
  • Zgłoszenia budowy oraz inne niezbędne zezwolenia i uzgodnienia
  • Zgłoszenie projektu do aukcji OZE
  • Wsparcie przy pozyskiwaniu dotacji
  • Organizacja obiegu dokumentów przy realizacji inwestycji

Aktualnie prowadzimy setki projektów w całej Polsce!  W oparciu o zapotrzebowanie Inwestorów wyznaczamy odpowiednią ścieżkę projektową. Powodzenie oraz szybka realizacja projektu wymaga ścisłej współpracy ekspertów z wielu dziedzin, m. in. z zakresu energetyki, ochrony środowiska, geodezji, finansów i prawa. Pracownicy firmy Core PV Sp. z o. o. to specjaliści w branży, posiadający doświadczenie zapewniające sprawne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego.


corejpg

Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj 

i zapytaj o naszą ofertę

e-mail biuro@corepv.pl